حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

همتا مهر

تیک آبی

خدمات دهنده و فروشنده
خدمات دهنده و فروشنده

تیک آبی خدمت جدید همتامهر

تیک آبی چیست و چرا تیک آبی از همتامهر بگیرم؟

فروشندگان و خدمات دهندگانی که تیک آبی دارند مورد تایید همتامهر هستند و شما بهتر به این عزیزان اعتماد می کنید

شرایط برای تیک آبی گرفتن

1- باید 50 میلیون تومان فروش داشته باشید

2- باید 50 محصول و یا خدمات به مشتری بدید

3- باید 40 مشتری موقع ثبت نظر بهت 5 ستاره بده

تبدیل قیمت
IRT تومان