حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

همتا مهر

جمع‌آوری درب بطری برای ویلچر

آیا می دانستید که درب های نوشابه و دوغ و ماست و شیر و خودکار و آب معدنی و آب میوه و شربت دارو رو به یک ویلچر تبدیل می کنید؟

آیا می‌دانستید که این درب ها قابل بازیافت هستند؟

آیا می‌دانستید که این درب ها به طبیعت و محیط زیست آسیب‌ میزنند؟

آیا می دانستید که می توانید یک چیز بی ارزش رو به یک چیز با ارزش تبدیل کنید؟

آیا می‌دانستید که با جمع آوری این درب ها هم به طبیعت و هم به معلولان کمک می کنید؟

همتا مهر با همکاری موسسه نیکوکاری رعد الغدیر درب ها رو جمع آوری و سپس به یک کارخانه بازیافت کننده تحویل می دهد. کارخانه نیز به اعضای دریافت درب بطری و ... یک عدد ویلچر به معلولان عزیز تحویل می دهد

برای هماهنگی و تحویل دادن این درب ها با شماره 09961747008 تماس بگیرید

تبدیل قیمت
IRT تومان